Venta de localitats

Altres punts de venda

Entrades

Desembre
26, 27 i 28 de juliol de 18 a 21 h a les taquilles del Teatre Zorrilla.

A partir de l'1 de setembre horaris de taquilla habitual

DIES: dijous, divendres i dissabtes.
HORARI: de 18 a 20.30 h

Dues hores abans de l'inici de l'espectacle a l'espai on es representi la funcio.